Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Conijn Metaalbewerking BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Conijn Metaalbewerking BV komen. Conijn Metaalbewerking BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Conijn Metaalbewerking B. V gecontroleerd of goedgekeurd. Conijn Metaalbewerking BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Conijn Metaalbewerking BV 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Conijn Metaalbewerking BV worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.